Przejdź do treści Przejdź do menu

10 zasad domowej profilaktyki

10 zasad domowej profilaktyki logopedycznej

  • “Włącz się” do świadomej i systematycznej obserwacji dziecka.
  • Analizuj przyrost jego umiejętności językowo – komunikacyjnych, a w wypadku słabego przyrostu skontaktuj się ze specjalistą.
  • Zawsze mów zrozumiale do dziecka – bądź najlepszym przykładem starannej mowy i wymowy – ucz je powtarzać.
  • Często nagradzaj dziecko – uśmiechem, gestem, słowem, ale też wyznaczaj “granice”.
  • Jak najwcześniej osłuchaj dziecko ze słowem, czytanym – naucz je obcować z książkami i dbać o nie.
  • Często żartuj z dzieckiem, ucz je wyliczanek i prostych piosenek.
  • Zapewnij dziecku wiele okazji do ruchu, zabawy i pracy twórczej – stwórz warunki dorysowania i malowania.
  • Dbaj o odpowiednią dietę dziecka – zróżnicowaną, wzbogaconą o witaminy, mikro – i makroelementy.
  • W razie obserwowanych trudności rozwojowych, edukacyjnych dziecka pamiętaj o konsultacji z pedagogiem lub psychologiem.
  • Szanuj indywidualność dziecka i ucz je samodzielności w każdej dziedzinie życia.