Przejdź do treści Przejdź do menu

Historia szkoły

Historia Szkoły Podstawowej nr 20
im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej

Szkoła Podstawowa nr 20 w Bielsku- Białej jest jedną z wielu zbudowanych w Polsce Ludowej dla uczczenia 1000‑lecia istnienia państwa polskiego. W celu wybudowania szkoły pierwsze kroki poczyniono w 1960 r. Deklarację Fundatorską podpisał Wojewódzki Komitet Koordynacyjny Społecznego Funduszu Budowy Szkół w Katowicach i dyrektorzy zakładów z okręgu bielskiego, którzy zdecydowali się pokryć koszty związane z utworzeniem nowej placówki oświatowej. Fundatorów było aż jedenastu. Największą kwotę przeznaczyły Zakłady Metalowe im. Juliana Marchlewskiego.

6 czerwca 1964 r. uroczyście wmurowano akt erekcyjny szkoły. Wybudowany budynek miał dwa piętra i pomieszczenie przeznaczone na salę gimnastyczną. Oficjalnego otwarcia nowej szkoły dokonał dyrektor Zakładów Metalowych inż. St. Fiałkowski 29 sierpnia 1964 r. Placówka otrzymała imię Marcelego Nowotki.

Pierwszym kierownikiem Szkoły Podstawowej nr 20 im. Marcelego Nowotki został Stanisław Kudrys, natomiast funkcję jego zastępcy objęła Irena Wandzel.

Kierownik szkoły Stanisław Kudrys przemawia podczas otwarcia placówki.

W uroczystości otwarcia szkoły udział wzięły władze miasta,
 przedstawiciele fundatorów i cała społeczność osiedla Złote Łany.

Występy artystyczne były popisem przyszłych uczniów Dwudziestki.

W pierwszym roku szkolnym - 1965/66 w szkole zatrudnionych było 16 nauczycieli, naukę pobierało 540 uczniów klas I – VII. Od 1965 roku rozpoczęto realizację programu ośmioletniej szkoły podstawowej.

Dziennik lekcyjny z 1965 r.

18 czerwca 1970 r. oddano do użytku boisko asfaltowe i kortowe, bieżnię długości 130 m oraz skocznie wzwyż i w dal. Inspektorat Oświaty i Totalizator Sportowy ufundowały płytę asfaltową boiska, a pozostałe elementy obiektu sportowego wykonali w czynie społecznym nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Rozgrywki w koszykówce chłopców i siatkówce dziewcząt - 1970 r.

W roku 1974 w Dwudziestce wprowadzono „eksperyment poznański”. Dzieci podzielono na trzy grupy wiekowe: Pacholęta (klasy I - III), Paziowie (klasy IV- VI) i Rycerze (klasy VII - VIII). Ich pracę koordynował Samorząd Uczniowski, a za efekty odpowiadali wychowawcy.

W roku szkolnym 1976/ 77 na mocy porozumienia między Sądem Rejonowym w Bielsku – Białej a  Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 20 powołano Kuratorski Ośrodek Pracy z Młodzieżą. Miał on za zadanie zorganizować opiekę – poza godzinami lekcyjnymi – dla dzieci niedostosowanych społecznie i pochodzących z rodzin moralnie zagrożonych.

W sierpniu 1982 r. szkoła wzbogaciła się o dwie sale gimnastyczne, a rok szkolny 1982/83 był znaczącym w jej historii z powodu ogromnej ilości uczniów. Utworzono wówczas 30 oddziałów lekcyjnych, w których naukę pobierało łącznie 1115 dzieci. Klasy liczyły przeciętnie po 38 uczniów.

Poważna zmiana dla szkoły miała miejsce w roku szkolnym 1984/85, będącym jubileuszowym, dwudziestym rokiem pracy placówki. Na emeryturę przeszedł dyrektor Stanisław Kudrys, a także jego zastępczyni – Irena Wandzel. Stanowisko dyrektora objęła dotychczasowa druga wicedyrektor - Krystyna Zając. Jej zastępcą został Krzysztof Chrobak, a po nim tę funkcję pełnili: Renata Żarczyńska, Anna Szumska, Aleksandra Pękala i Franciszek Paleta.

Pożegnanie Dyrekcji Szkoły: Pana Stanisława Kudrysa oraz Ireny Wandzel.

Symbolicznym potwierdzeniem końca epoki Polski Ludowej była zmiana patrona szkoły. Decyzją uczniów nowym patronem został Jerzy Kukuczka - himalaista związany rodzinnie z terenem Beskidów.

29 kwietnia 1992 r., w trakcie uroczystej akademii, szkoła przybrała jego imię. Wśród osób zaproszonych przez Dyrekcję i Radę Pedagogiczną była żona himalaisty – Celina Kukuczka, jego przyjaciele z wypraw – Paweł Mularz, Walenty Nendza, a także członkowie Klubu Wysokogórskiego.

Odwaga, wytrwałość i determinacja w dążeniu do celu stały się drogowskazem dla kolejnych pokoleń wychowanków szkoły.

Żona patrona szkoły – Celina Kukuczka.

W 1999 r. w Polsce przeprowadzono reformę systemu oświaty, zgodnie z którą Szkoła Podstawowa nr 20 realizuje sześcioletni program nauczania i wychowania kończący się sprawdzianem wiedzy i umiejętności nabytych w tym czasie przez uczniów. Dzięki środkom z Unii Europejskiej w grudniu 2005 r. powstała pracownia komputerowa, a dwa lata później Internetowe Centrum Informacji Mulimedialnej.

Pracownia komputerowa

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

Od 3 listopada 2011 r. obok Szkoły Podstawowej nr 20 funkcjonuje Plac Zabaw wybudowany w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła”.

Od pół wieku w szkole działa Związek Harcerstwa Polskiego. 70. HDA „Wiolinki” jest najstarszą działającą na terenie miasta drużyną harcerską.

W szkole mają również swoje zbiórki dwie gromady zuchowe: 26. Gromada Zuchowa „Rozśpiewane Nutki” oraz 27. Gromada Zuchowa „Wesołe Nutki”.

16 kwietnia 2010 r. dla uczczenia zamordowanych w Katyniu bielskich policjantów – przodownika Franciszka Szymkowiaka (ur. w 1897 r.) i starszego posterunkowego Stefana Piotrowiaka (ur. w 1899 r.) zasadzono przy Szkole Podstawowej nr 20 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej Dąb Pamięci.

Od 2006 roku Dwudziestką kierują: dyrektor Aleksandra Pękala i Franciszek Paleta – jej zastępca. Obok szkoły od roku 2015 istnieje nowe boisko wielofunkcyjne, a sam budynek zyskał nieco inny wygląd poprzez przebudowę tarasu.

Każdy następny dzień to nowa karta dokładana do historii tej placówki…