Pedagog

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Ilona Tyc

GODZINY PRACY
W ROKU SZKOLNYM  2018/2019

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

8:00 - 10:30

11:30 - 13:00

1000 –  1200

1300 –  1600

11.00-17.00

1100 –  1500

1000 –  1200

1300 –  1400

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w naszej szkole udzielana jest w formie:

- zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności,

- zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,

- zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

- terapii logopedycznej,

- zajęć rozwijających kompetencje społeczno - emocjonalne.,

- innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

- porad i konsultacji dla uczniów,

- porad i konsultacji dla rodziców,

- bieżącej pracy z uczniem.

PORADY REDAGOGA

DROGI RODZICU!

 • spędzaj czas z dzieckiem,
 • słuchaj co mówi dziecko, nie przerywaj, nie osądzaj,
 • poznaj kolegów- przyjaciół dziecka,
 • staraj się zrozumieć świat dziecka, jego uczucia i problemy,
 • słowa krytyki kieruj na zachowanie, a nie na dziecko,
 • pomóż dostrzec dziecku jego mocne i słabe strony,
 • pozwalaj dziecku dokonywać wyboru najczęściej jak możesz,
 • czujność jest najlepszą profilaktyką domową.

DZIECI, KTÓRE CZUJĄ SIĘ KOCHANE, ROZUMIANE I AKCEPTOWANE

 • chętniej się uczą,
 • mają więcej twórczych pomysłów,
 • wierzą we własne możliwości,
 • łatwiej znoszą niepowodzenia,
 • z życzliwością odnoszą się do innych,
 • są bardziej aktywne.