Dyrekcja szkoły

Dyrektor

mgr Aleksandra Pękala


Wicedyrektor

mgr Franciszek Paleta


Dyżur dyrekcji szkoły we wtorki i piątki do godziny 17.00