Przejdź do treści Przejdź do menu

Dokumenty szkolne

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa podczas pandemii - Zobacz

Szkolny Zestaw Podręczników - 2020/2021 - Zobacz

Szkolny Zestaw Programów Nauczania - 2020/2021 - Zobacz

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny - Zobacz

Regulamin Oceniania Zachowania - Nowy Zobacz 

Regulamin Wycieczek - Zobacz

Regulamin Przyznawania Stypendium - Zobacz

Regulamin Wolontariatu - Zobacz

Zasady Bezpieczeństwa - Zobacz

Statut Szkoły - Zobacz

Plan Pracy Szkoły -  2020/2021 

- Zadania organizacyjne - Zobacz

- Zadania opiekuńczo - wychowawcze - Zobacz
- Zadania dydaktyczne - Zobacz

REGULAMIN PROWADZENIA MONITORINGU WIZYJNEGO - Zobacz

Regulamin boiska szkolnego w czasie pandemii - Zobacz