Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 01 września
Ślubowanie Pierwszaków  13 października
Zimowa przerwa świąteczna od 23 grudnia -  31 grudnia
Ferie zimowe od 01 lutego - 14 lutego
Wiosenna przerwa świąteczna od 01 kwietnia - 06 kwietnia
Zakończenie roku szkolnego 25 czerwca 2020 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych: 14 października, 21, 22 grudnia, 25, 26, 27 maja, 4 czerwca, 18 czerwca