Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 02 września
Ślubowanie Pierwszaków 11 października
Dzień Komisji Edukacji Narodowej 11 października
Wieczornica 06 listopada
Kiermasz świąteczny 04 grudnia
Zimowa przerwa świąteczna od 23 grudnia -  31 grudnia
Ferie zimowe od 13 stycznia - 26 stycznia
Wiosenna przerwa świąteczna od 09 kwietnia - 14 kwietnia
Dzień otwarty szkoły  11 marca 2020 r.
Zakończenie roku szkolnego 26 czerwca 2020 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:
14 października 2019 r., 2 i 3 stycznia 2020 r.,  21, 22 i 23 kwietnia 2020 r., 12 i 19 czerwca 2020 r.