Stołówka szkolna

Stołówka szkolna oferuje:

   

  • obiady dwudaniowe - zupę, drugie danie + kompot

  • w sklepiku przy stołówce można zakupić również - pyszne bułki, drożdżówki, napoje itp.  


Ceny obiadów nie ulegają zmianie

abonamentowe: mały – 8 zł, duży9 złzupa – 3 zł

pojedyncze: zupa 4 zł, II danie – 8 zł, cały obiad – 9,50 zł

Wpłaty gotówkowe za obiady abonamentowe można dokonywać w kuchni, wejście od strony parkingu. 

Rodziców uiszczających opłaty za obiady po 10-tym, prosimy o dokonanie wpłaty osobiście w kuchni (wejście od parkingu) dziękujemy.

Informujemy, że istnieje możliwość dokonania przelewu za obiady abonamentowe na konto:

Firma Gastronomiczno - Usługowa
Wiesława Jodłowiec
ul. Lenartowicza 17
Bielsko-Biała
PKO S.A   85  1240  4142  1111  0000  4829  0250

W tytule wpłaty proszę podać: nazwisko i imię dziecka, klasę, nr szkoły.

Prosimy, aby wpłaty za obiady dokonywać do 5 każdego miesiąca.

Odpisy za obiady będą uwzględniane  po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności dziecka od dnia następnego.

Rezygnację z obiadów prosimy zgłaszać osobiście w stołówce szkolnej. W razie nie zgłoszenia będą naliczane opłaty.

Nieobecność dziecka proszę zgłaszać osobiście na stołówce lub za pomocą wiadomości sms na numer telefonu  664-774-616

Karta do zapisu uczniów na obiad tutaj

    

Harmonogram obiadów 2020/2021

 

GODZINY

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 

11:05 – 11:25

3b, 3c

1a, 1c, 3b

1c, 3b  

1c, 2c, 3b

2b, 2c, 3b  

11.25 – 11:55

1a, 1c, 2a

2a, 2b

1b, 3c

1a

1b, 1c

11.55 – 12:15

4a, 4c, 5a, 5b

4a, 5a, 6d, 6e

4a, 4c, 5a, 5b

5a, 5b, 6a, 6b

5b, 6a, 6b, 6d

12:15 – 12:35

2c, 4b, 6a

2c

2c, 6b, 6c

1b, 6c

3c, 4b, 5a

12:35 – 13.00

1b

1b

3a

3a, 3c

1a., 3a

13.00 – 13:15

6b, 6d, 6e, 7a 

4c, 5b, 6a, 6b

6a, 6d, 6e, 7a

6d, 6e, 7b, 8b

6e, 7d, 7c, 8c

13.15 – 13.35

3a, 6c

4b, 7b, 6c

4b, 8a, 8c

2b, 4b

4a, 6c, 8b

13.35 – 14.00

2b

3a, 3c

1a., 2a., 2b

2a.

 

14.00 – 14:15

7b, 7c, 7d, 8c

7a, 7d, 8a, 8c

7b, 7c, 7d, 8b

7c, 7d, 8a, 8c

4c, 7a, 7b, 8a 

14.15 – 14.30

8a, 8b

7c, 8b

 

4a, 4c, 7a

2a.

kolor niebieski - duża przerwa

 Proszę przestrzegać godzin spożywania posiłków