Harmonogram zebrań

KALENDARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI
w roku szkolnym 2019/2020

Klasy 1 - 3

17 września 2019 r.
(godzinę ustali wychowawca klasy)
Zebrania z wychowawcami klas 1 - 3
05 listopada 2019 r. 
(godzinę ustali wychowawca klasy)
Zebrania z wychowawcami klas 1 - 3
04 grudnia 2019 r. Informacje  16.30 - 18.30
04 lutego 2020 r.
(godzinę ustali wychowawca klasy)
Wywiadówki półroczne
z wychowawcami klas 1 - 3
25 marca 2020 r. Informacje  16.30 - 18.30
12 maja 2020 r.
(godzinę ustali wychowawca klasy)
Zebrania z wychowawcami klas 1 - 3

Klasy 4 - 8

18 września 2019r.
(godzinę ustali wychowawca klasy)
Zebrania z wychowawcami klas 4 - 8
06 listopada 2019 r.
(godzinę ustali wychowawca klasy)
Zebrania z wychowawcami klas 4 - 8
04 grudnia 2020 r. Informacje  16.30 - 18.30
05 lutego 2018 r.
(godzinę ustali wychowawca klasy)
Wywiadówki półroczne
z wychowawcami klas 4 - 8
25 marca 2020 r. Informacje  16.30 - 18.30
12 maja 2020 r.
(godzinę ustali wychowawca klasy)
Zebrania z wychowawcami klas 4 - 8


Podczas zebrań z wychowawcami pozostali nauczyciele będą obecni w szkole

od godz. 1630 -1830.