Przejdź do treści Przejdź do menu

Harmonogram zebrań

KALENDARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI
w roku szkolnym 2020/2021

Klasy 1 - 3

15 września 2020 r.
(godzinę ustali wychowawca klasy)
Zebrania z wychowawcami klas 1 - 3

2 grudnia 2020 r.
(godzinę ustali wychowawca klasy)

Zebrania z wychowawcami klas 1 - 3

W dniu 09 lutego

(godzinę ustala wychowawca)

Wywiadówki półroczne online
z wychowawcami klas 1 - 3 na platformie Teams

13 kwietnia 2021 r.

(godzinę ustala wychowawca)

Zebrania z wychowawcami klas 1 - 3

18 maja 2021 r.

Zebrania z wychowawcami klas 1 - 3

Klasy 4 - 8

W dniach od 16 września 2020 r.
( godzinę ustali wychowawca klasy)
Zebrania z wychowawcami klas 4 - 8
3 grudnia 2020 r.
(godzinę ustali wychowawca klasy)
Zebrania z wychowawcami klas 4 - 8
W dniu 10 lutego 2021 r.
(godzinę ustali wychowawca klasy)
Wywiadówki półroczne online
z wychowawcami klas 4 - 8 na platformie Teams

14 kwietnia 2021 r.

(godzinę ustala wychowawca)

Zebrania z wychowawcami klas 4 - 8
19 maja 2021 r. Zebrania z wychowawcami klas 4 - 8