Harmonogram zebrań

KALENDARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI
w roku szkolnym 2020/2021

Klasy 1 - 3

15 września 2020 r.
(godzinę ustali wychowawca klasy)
Zebrania z wychowawcami klas 1 - 3
W dniach od 15 lutego - 19 lutego
(dzień i godzinę ustali wychowawca klasy)
Wywiadówki półroczne
z wychowawcami klas 1 - 3

Klasy 4 - 8

W dniach od 16 września 2020 r.
( godzinę ustali wychowawca klasy)
Zebrania z wychowawcami klas 4 - 8
W dniach od 15 lutego - 19 lutego
(dzień i godzinę ustali wychowawca klasy)
Wywiadówki półroczne
z wychowawcami klas 4 - 8