Przejdź do treści Przejdź do menu

Wymagania edukacyjne

Wymagania Edukacyjne na rok szkolny 2020/2021

PRZEDMIOT KLASA
JĘZYK  POLSKI

KL IV-VIII Wymagania,

PSO - kl 4 - 8

MATEMATYKA KL IV KL V,   KL VI,   KL VII,   KLVIII,   PSO kl 4-8
PRZYRODA KL IV,   PSO - kl 4,
BIOLOGIA KL V,   KL VI,   KL VII,   KL VIII,   
PSO kl 5-8    
GEOGRAFIA  Kl V,   KL VI,   KLVII,   KL VIII,  PSO kl 5-8
FIZYKA KL VII,   KL VIII,   PSO kl 7-8
CHEMIA KL VII,   KL VIII,   PSO kl 7-8
HISTORIA KL IV,   KL V,   KL VI,   KL VII,   KL VIII,  PSO kl 4PSO kl 5,  PSO kl 6-7,   PSO kl 8
WOS KL VIII,   PSO
INFORMATYKA KL IVKL V,   KL VI,  KL VII,  KL VIII PSO kl 4-8
MUZYKA KL IV,   KL V,   KL VI,   KL VII,   PSO kl 4-7
PLASTYKA KL IV-VIIIPSO kl 4-8
TECHNIKA KL IV,   KL V,   KL VI,   PSO kl 4-6
JĘZYK ANGIELSKI KL IV,   KL V,   KL VI,   KL VII,   KLVIII,   PSO kl 4-8
JĘZYK WŁOSKI KL VII-VII,   PSO kl 7-8
JĘZYK NIEMIECKI  KL VII,   KL VIII,    PSO - kl. 7PSO - kl 8
WYCHOWANIE FIZYCZNE KL IV - VIII
RELIGIA KL IV,   KL V,   KL VI,   KL VII,   KL VIII,   
PSO kl 4-8
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA KL VIII,   PSO kl 8
WDŻ

 Tematy  KL 4, 5, 8  KL 6,  KL 7 

ETYKA

Tematy:  KL 4,   KL 5,   KL 6