Logopeda

LOGOPEDA: mgr A. Fober, mgr M. Białek

GODZINY PRACY
W ROKU SZKOLNYM  2019/2020

mgr Anna Fober

Poniedziałek 7:30 - 11:00
Środa 7:30 - 14:00
Piątek 9:20 - 14:00


mgr M. Białek

Poniedziałek  7.30 - 9.20
12.30 - 13.15
Środa 12.30 - 14.00
Czwartek 13.00 - 13.45

Zajęcia logopedyczne odbywają się w formie ćwiczeń usprawniający

ch aparat artykulacyjny oraz ćwiczeń utrwalających prawidłową wymowę. Powszechnie wiadomo, że terapia dziecka z wadą wymowy wymaga wielu żmudnych ćwiczeń, dlatego w czasie zajęć wykorzystywane są pomoce dydaktyczne oraz programy multimedialne wspomagające terapię logopedyczną. Programy, które uatrakcyjniają i uprzyjemniają terapię, a przede wszystkim zwiększają motywację dzieci do ćwiczeń.

Praca logopedy wiąże się ze stałą współpracą z rodzicami dziecka, którzy codziennie wspomagają oddziaływania logopedyczne poprzez utrwalanie w domu zaleconych ćwiczeń.

Systematyczność w terapii jest bardzo ważna i skuteczna, warunkuje osiągnięcie oczekiwanego efektu. Poprawna wymowa daje dziecku większą szansę na sukces szkolny ma wpływ na procesy percepcyjne, w szczególności na naukę czytania i pisania.