Przejdź do treści Przejdź do menu

Dokumenty

Dokumenty świetlicowe

Regulamin świetlicy     Otwórz

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej          Otwórz

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy i regulamin są integralną częścią dokumentu.

W przypadku druku z tej strony należy wydrukować i wypełnić kartę i regulamin świetlicy.