Samorząd uczniowski

W naszej szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie. Samorząd Uczniowski realizuje wiele istotnych zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Chętnie włącza się w akcje charytatywne. Na bieżąco odpowiada na prośby o pomoc. Rokrocznie wspiera akcję na rzecz rodzinnych domów dziecka "Góra grosza" czy schroniska dla zwierząt. Przeprowadza liczne konkursy, które wzbogacają życie szkoły. Organizuje również dyskoteki szkolne, na których świetnie bawią się nasi uczniowie.

Przedstawicile:

Przewodniczący : Olivia Olearczyk

Zastępca: Julia Drożdż

Sekretarz: Maja Zyguła

Opiekunowie:

mgr. Marek Janik

mgr. Justyna Zdanowicz-Guzy

mgr. Dorota Guzik

mgr. Martyna Białek

mgr. Klaudia Grabowska