Andrzejki klas młodszych 2019

12-12-2019 19:10

W klasach młodszych również odbywały się zabawy andrzejkowe. Nierzadko sami zainteresowani
je przygotowywali.