Dokumenty obowiązujące od 25 maja 2020 r.

21-05-2020 15:43

Dokumenty związane z zajęciami szkolnymi odbywającymi się na terenie szkoły w okresie pandemii. Obowiązujące od 25 maja 2020 r.

  1. Oświadczenie Rodzica
  2. Zgoda na pomiar temperatury ciała
  3. Procedura organizacji zajęć
  4. Plan lekcji