Informacja dla rodziców przyszłorocznych klas I.

10-07-2020 17:42

W roku szkolnym 2020/21 zostaną utworzone trzy klasy pierwsze. Dwie z nich (1a i 1c) będą się uczyły na II zmianę (godziny 11.10/12.15 - 15.50), a 1b na I zmianę (godz. 7.30 - 11.00/11.55). Szczegółowy plan lekcji zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły w późniejszym terminie.

Wychowawczyniami klas zostaną Panie: mgr Mariola Radaczyńska (1a), mgr Iwona Migdalska (1b) i mgr Iwona Fatla-Kowalska (1c).

Podział na klasy zostanie dokonany końcem sierpnia, więc ewentualne prośby proszę przesyłać na adres e-mail szkoły (sp20bb@poczta.fm) do 16 sierpnia. Prośby mogą dotyczyć zapisania do tej samej klasy dziecka z jednym kolegą/koleżanką wraz z uzasadnieniem - należy w takim wypadku sporządzić jedno wspólne pismo. Jeśli w prośbie będzie również wskazanie wychowawcy - pod uwagę będzie brana tylko jedna prośba. Pisma dotyczące zapisania do jednej klasy całej grupy dzieci nie będą brane pod uwagę.

Informacje związane z rozpoczęciem roku szkolnego zostaną umieszczone na stronie internetowej końcem sierpnia.

Zapisów na świetlicę i obiady będzie można dokonać początkiem września.

Prosimy o dokonanie zakupu artykułów zamieszczonych w załączonej wyprawce.

                                                                        Aleksandra Pękala

Wyprawka  ucznia klasy I - Zobacz