Konkurs pt. "Portret Świętego Mikołaja"

27-11-2019 22:30

                            ZAPRASZAMY  NA KONKURS                "PORTRET ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA"

Konkurs jest przeznaczony  dla uczniów klas I-III  oraz  IV- VIII.

      Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej na podany temat dowolną   techniką plastyczną -  (format A3 lub A4)

                                              

           Termin składania prac do 04.12.2019 r. (sala nr 5 – świetlica).

            Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 05.12.2019r.

                   

                Pod uwagę będą brane: estetyka wykonanych prac, oryginalność, pomysłowość, zgodność pracy
z tematem, samodzielność w wykonaniu pracy, walory artystyczne takie jak:  kompozycja, gama kolorystyczna,  technika wykonania.

Organizatorzy: Guzik Dorota, Targosz Elżbieta