Przejdź do treści Przejdź do menu

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021

14-05-2021 10:34

INFORMACJA O SPISIE


Formularz do samospisu zaprojektowany został w taki sposób, aby przejście do kolejnego pytania zależało od odpowiedzi udzielonej na pytanie poprzednie. Tym samym nie należy utożsamiać liczby pytań w przedstawionym na stronie wykazie pytań z liczbą wszystkich pytań, na które dana osoba będzie udzielała odpowiedzi, ponieważ będzie to wynikało z indywidualnej sytuacji respondenta (np. wieku, jego historii migracyjnej, statusu na rynku pracy, bycia osobą z niepełnosprawnościami itp.). 

Formularz elektroniczny wsparty jest słownikami: adresów, krajów obywatelstwa, krajów urodzenia, zamieszkania oraz przebywania, narodowości, języków, wyznań, rodzajów paliwa i źródeł energii, rodzaju obiektów zbiorowego zakwaterowania, zawodów oraz rodzajów działalności (PKD). Zawiera również dodatkowe wyjaśnienia i definicje pojęć.

Bieżące informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 dostępne są na stronach www Urzędu Miejskiego: https://bielsko-biala.pl/narodowy-spis-powszechny oraz Głównego Urzędu Statystycznego: https://spis.gov.pl/

https://nsp2021.spis.gov.pl/#/login?redirect=%2Fobligations.