Media przytaczają często statystyki ostrzegające przed otyłością, która bezpośrednio jest przyczyną wielu chorób. Nie są one przypadkowe. Sami rodzice często skarżą się, że trudno im odciągnąć dzieci od telewizora, ekranu komputera, tabletu i zmobilizować do aktywności fizycznej.

Dlatego promocja ruchu, dyscyplin sportowych i motywacji do treningów, ćwiczeń, ale przede wszystkim aktywnej zabawy, to jedno z bardzo ważnych zadań dla wychowawców młodzieży. Dzień Sportu w naszej szkole to znakomity przyczynek by zaszczepić w dzieciach także ducha rywalizacji, nieodłącznego elementu rozwoju społecznego. Najważniejsze jednak, by czas ten kojarzył się dobrą zabawą!