ODWIEDZINY ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA W SZKOLE

Święty Mikołaju!
dzieci już czekają, gdzieś Ty, gdzie?
A święty Mikołaj,
przez komin zawołał – śpieszę się!

Worek prezentów wielki mam,
dobrze marzenia wasze znam,
wiem, że czekacie cały rok,
więc wydłużałem krok.