Ratowanie życia to jedna z najważniejszych umiejętności, którą każdy z nas powinien posiadać w stopniu wystarczającym, by w chwili zagrożenia móc uratować komuś, bądź sobie życie. Bliżej ten temat przedstawił nam wykwalifikowany ratownik WOPR pan Mateusz Radaczyński, który 13 maja bieżącego roku przeprowadził podczas zajęć świetlicowych warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W pokazach brali udział uczniowie z klas I-III.

Uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi zasadami zachowania podczas wypadków oraz numerami alarmowymi. Zaprezentowano również pokaz pierwszej pomocy,  pozycję boczną ustaloną, zwrócono uwagę na czynności, które należy wykonać przy omdleniu i ataku padaczki. Spotkanie bardzo przypadło dzieciom do gustu, co można było wywnioskować z uśmiechów na ich twarzach.

Powyższe warsztaty miały na celu wprowadzenie w tematykę ogólnopolskiego konkursu „Ratujemy i uczymy ratować”  organizowanym przez WOŚP, w którym nasza szkoła uczestniczy.