Z ŻYCIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Świetlica bawi, uczy i wychowuje. Tak wyglądają dni w świetlicy szkolnej.