Bieżący tydzień: 26 października - 1 listopada
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
edukacja wczesnoszkolna
Słowioczek K.
Dziennik 3 a - Edukacja Wczes...
(30)
religia
Krupa J.
Dziennik 3 a - Edukacja Wczes...
(30)
edukacja wczesnoszkolna
Słowioczek K.
Dziennik 3 a - Edukacja Wczes...
(30)
j. angielski
Knapczyk A.
Dziennik 3 a - Edukacja Wczes...
(30)
wf
Słowioczek K.
Dziennik 3 a - Edukacja Wczes...
(s. gim. Ś)
edukacja wczesnoszkolna
Słowioczek K.
Dziennik 3 a - Edukacja Wczes...
(30)
zaj. komputerowe
Słowioczek K.
Dziennik 3 a - Edukacja Wczes...
(36)
edukacja wczesnoszkolna
Słowioczek K.
Dziennik 3 a - Edukacja Wczes...
(30)
etyka
Słowioczek K.
Dziennik 3 a - Edukacja Wczes...
(30)
wf
Słowioczek K.
Dziennik 3 a - Edukacja Wczes...
(s. gim. M)
edukacja wczesnoszkolna
Słowioczek K.
Dziennik 3 a - Edukacja Wczes...
(30)
j. angielski
Knapczyk A.
Dziennik 3 a - Edukacja Wczes...
(30)
edukacja wczesnoszkolna
Słowioczek K.
Dziennik 3 a - Edukacja Wczes...
(30)
religia
Krupa J.
Dziennik 3 a - Edukacja Wczes...
(30)
edukacja wczesnoszkolna
Słowioczek K.
Dziennik 3 a - Edukacja Wczes...
(30)
edukacja wczesnoszkolna
Słowioczek K.
Dziennik 3 a - Edukacja Wczes...
(30)
wf
Słowioczek K.
Dziennik 3 a - Edukacja Wczes...
(s. gim. M)
edukacja wczesnoszkolna
Słowioczek K.
Dziennik 3 a - Edukacja Wczes...
(30)
07:30
08:15
08:25
09:10
09:20
10:05
10:15
11:00
11:10
11:55