Bieżący tydzień: 26 października - 1 listopada
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
fizyka
7 a - Woźniak B. (39)
j. niemiecki
7 7ad j. niemiecki - Popiołek-Puda A. (23)
j. włoski
7 7ad j. włoski - Lankosz L. (22)
chemia
7 a - Pycz-Zipser U. (39)
matematyka
7 a - Flank-Migdał J. (A1)
fizyka
7 a - Woźniak B. (lekcja online)
biologia
7 a - Siuda I. (39)
matematyka
7 a - Flank-Migdał J. (23)
biologia
7 a - Siuda I. (39)
j. polski
7 a - Ponikiewska-Byrska K. (A1)
matematyka
7 a - Flank-Migdał J. (lekcja online)
matematyka
7 a - Flank-Migdał J. (39)
muzyka
7 a - Ficoń-Szewczyk B. (23)
j. polski
7 a - Ponikiewska-Byrska K. (39)
j. polski
7 a - Ponikiewska-Byrska K. (A1)
j. polski
7 a - Ponikiewska-Byrska K. (lekcja online)
j. polski
7 a - Ponikiewska-Byrska K. (39)
geografia
7 a - Kudrys-Jurczyk E. (23)
informatyka
7 a - Zając-Majewska A. (36)
j. niemiecki
7 7ad j. niemiecki - Popiołek-Puda A. (A2)
j. włoski
7 7ad j. włoski - Lankosz L. (A1)
geografia
7 a - Kudrys-Jurczyk E. (lekcja online)
historia
7 a - Girtler-Jamka M. (39)
j. angielski
7 a - Cempla K. (23)
historia
7 a - Girtler-Jamka M. (39)
j. angielski
7 a - Cempla K. (A1)
wf
7 a - Klekota T. (lekcja online)
chemia
7 a - Pycz-Zipser U. (39)
religia
7 a - Janik M. (23)
wf
7 a - Klekota T. (s. gim. Ś)
religia
7 a - Janik M. (A1)
z. z wych.
7 a - Flank-Migdał J. (lekcja online)
wf
7 a - Klekota T. (s. gim. D)
plastyka
7 a - Przybyłek A. (23)
wf
7 a - Klekota T. (s. gim. Ś)
doradztwo zawodowe
7 a - Jano E. (A1)
j. angielski
7 a - Cempla K. (lekcja online)
06:45
0
07:30
1
08:15
08:25
2
09:10
09:20
3
10:05
10:15
4
11:00
11:10
5
11:55
12:15
6
13:00
13:15
7
14:00