Bieżący tydzień: 26 października - 1 listopada
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
matematyka
7 c - Flank-Migdał J. (22)
j. angielski
7 c - Cempla K. (A2)
muzyka
7 c - Ficoń-Szewczyk B. (22)
chemia
7 c - Pycz-Zipser U. (22)
biologia
7 c - Siuda I. (lekcja online)
historia
7 c - Girtler-Jamka M. (22)
j. niemiecki
7 7bc j. niemiecki - Popiołek-Puda A. (A2)
j. włoski
7 7bc j. włoski - Lankosz L. (A1)
chemia
7 c - Pycz-Zipser U. (22)
j. niemiecki
7 7bc j. niemiecki - Popiołek-Puda A. (23)
j. włoski
7 7bc j. włoski - Lankosz L. (22)
j. polski
7 c - Ponikiewska-Byrska K. (lekcja online)
fizyka
7 c - Woźniak B. (22)
religia
7 c - Janik M. (A2)
historia
7 c - Girtler-Jamka M. (22)
matematyka
7 c - Flank-Migdał J. (22)
wf
7 c - Klekota T. (lekcja online)
wf
7 c - Klekota T. (s. gim. D)
matematyka
7 c - Flank-Migdał J. (A2)
j. angielski
7 c - Cempla K. (22)
wf
7 c - Klekota T. (s. gim. D)
wf
7 c - Klekota T. (lekcja online)
geografia
7 c - Kudrys-Jurczyk E. (22)
j. polski
7 c - Ponikiewska-Byrska K. (A2)
biologia
7 c - Siuda I. (22)
religia
7 c - Janik M. (22)
matematyka
7 c - Flank-Migdał J. (lekcja online)
j. polski
7 c - Ponikiewska-Byrska K. (22)
j. polski
7 c - Ponikiewska-Byrska K. (A2)
fizyka
7 c - Woźniak B. (22)
j. polski
7 c - Ponikiewska-Byrska K. (22)
informatyka
7 c - Zając-Majewska A. (lekcja online)
j. angielski
7 c - Cempla K. (22)
z. z wych.
7 c - Ponikiewska-Byrska K. (A2)
plastyka
7 c - Przybyłek A. (22)
geografia
7 c - Kudrys-Jurczyk E. (22)
06:45
0
07:30
1
08:15
08:25
2
09:10
09:20
3
10:05
10:15
4
11:00
11:10
5
11:55
12:15
6
13:00
13:15
7
14:00