Bieżący tydzień: 26 października - 1 listopada
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
j. polski
7 d - Adamczyk E. (18)
j. niemiecki
7 7ad j. niemiecki - Popiołek-Puda A. (23)
j. włoski
7 7ad j. włoski - Lankosz L. (22)
matematyka
7 d - Flank-Migdał J. (20)
j. angielski
7 d - Rokowska I. (A2)
matematyka
7 d - Flank-Migdał J. (lekcja online)
matematyka
7 d - Flank-Migdał J. (18)
j. polski
7 d - Adamczyk E. (22)
historia
7 d - Girtler-Jamka M. (20)
matematyka
7 d - Flank-Migdał J. (A2)
religia
7 d - Janik M. (lekcja online)
historia
7 d - Girtler-Jamka M. (18)
chemia
7 d - Pycz-Zipser U. (22)
biologia
7 d - Siuda I. (20)
z. z wych.
7 d - Bisztyga J. (A2)
fizyka
7 d - Woźniak B. (lekcja online)
j. angielski
7 d - Rokowska I. (18)
wf
7 d - Bisztyga J. (s. gim. D)
chemia
7 d - Pycz-Zipser U. (20)
j. niemiecki
7 7ad j. niemiecki - Popiołek-Puda A. (A2)
j. włoski
7 7ad j. włoski - Lankosz L. (A1)
biologia
7 d - Siuda I. (lekcja online)
wf
7 d - Bisztyga J. (s. gim. M)
muzyka
7 d - Ficoń-Szewczyk B. (39)
fizyka
7 d - Woźniak B. (20)
j. polski
7 d - Adamczyk E. (A2)
j. polski
7 d - Adamczyk E. (lekcja online)
plastyka
7 d - Przybyłek A. (18)
geografia
7 d - Kudrys-Jurczyk E. (22)
wf
7 d - Bisztyga J. (s. gim. D)
j. polski
7 d - Adamczyk E. (A2)
geografia
7 d - Kudrys-Jurczyk E. (lekcja online)
informatyka
7 d - Zając-Majewska A. (36)
j. angielski
7 d - Rokowska I. (22)
wf
7 d - Bisztyga J. (s. gim. D)
religia
7 d - Janik M. (A2)
06:45
0
07:30
1
08:15
08:25
2
09:10
09:20
3
10:05
10:15
4
11:00
11:10
5
11:55
12:15
6
13:00
13:15
7
14:00