Przejdź do treści Przejdź do menu

70-ta rocznica połączenia miast Bielska i Białej.

14-01-2021 10:33

Historia powstania Bielska-Białej sięga stycznia 1951 r., lecz historia miast, które stworzyły to „dwumiasto” jest o wiele dłuższa.

Starszą częścią jest śląskie Bielsko powstałe w końcu XIII wieku.  Małopolska Biała powstała około 1560 jako osada tkaczy.

Przez wieki charakterystyczną cechą dwumiasta była różnorodność religijna (katolicy, protestanci i żydzi).

Bielsko i Biała pomimo administracyjnej odrębności i przynależności do różnych jednostek administracyjnych od połowy XIX wieku pod wieloma względami tworzyły jeden organizm. Przede wszystkim była to jedność pod względem gospodarczym oraz społeczno-kulturalnym. 

Ustawą z dnia 30 grudnia 1950 o zmianie granic województwa krakowskiego i katowickiego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z tego samego dnia o utworzeniu powiatu miejskiego Bielsko-Biała, zmiany granic powiatów: cieszyńskiego, wadowickiego i żywieckiego, zniesienie powiatu bialskiego i utworzenie powiatu oświęcimskiego fuzja weszła w życie z dniem 1 stycznia 1951 r. 20 stycznia w Ratuszu w Białej uroczystości połączenia miast Bielska i Białej, wybór nowego MRN w Bielsku-Białej – przew. Franciszek Niedziółka 17 lutego Miejska Rada Narodowa uchwałą „O zmianie nazw ulic połączonego miasta” zmieniła wszystkie historyczne nazwy ulic w obu miastach powołując na patronów w większości bohaterów polskiego i radzieckiego socjalizmu.

                  

Źródło:

Urząd miasta Bielsko-Biała

Wikipedia