Przejdź do treści Przejdź do menu

Innowacja Pedagogiczna - Międzynarodowy Projekt EMOCJA w naszej szkole (świetlicy)

08-09-2020 9:26

        

W naszej szkole Międzynarodowy Projekt EMOCJA będzie prowadzony jako Innowacja Pedagogiczna.

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Emocja skierowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, wietlic, szkół ponadpodstawowych, szkół
polonijnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych.

Cele Projektu:

 • Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 • Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
 • Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
 • Integracja zespołu klasowego.
 • Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
 • Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiało, szacunek i wrażliwość.
 • Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.
 • Kształtowanie postawy empatii wśród dzieci i młodzieży.
 • Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi.
 • Integrowanie szkół polonijnych i polskich poprzez realizację projektu “Emocja”.
 • Nauka szacunku wobec osób różniących się od nas między innymi wyglądem, zachowaniem, jak również cechami nie widocznymi na pierwszy rzut oka np. choroby serca, autyzm, cukrzyca.
 • Budowanie przyjaznego klimatu integracji.
 • Nauczanie, że wszyscy jesteśmy pełnowartościowymi ludźmi, pomimo różnic, które posiadamy.
 • Eliminowanie zachowa agresywnych wobec siebie.
 • Przygotowanie dzieci do powrotów do Polski bądź ewentualnej migracji

Za działania w ramach projektu są odpowiedzialni:

Agnieszka Kasperek

Elżbieta Targosz

Aneta Białek