Przejdź do treści Przejdź do menu

Warsztaty ekologiczne z przedstawicielem Zakładu Gospodarki Odpadami.

09-03-2020 14:01

Lekcje te były  przeprowadzane w klasach młodszych w systemie godzinowym.

Omawiano zasady gospodarowania odpadami, udzielano informacje na temat nowego systemu zbiórki odpadów oraz sposobów zagospodarowania odpadów, recyklingu i segregacji.

Zajęcia prowadzone były za pomocą atrakcyjnych i nowoczesnych metod nauczania wzbogaconych o gry edukacyjne utrwalające nabytą wiedzę. Narzędzia edukacyjne: tablica interaktywna, komiks.